Gastro Akcja

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych Organizatora oraz partnerów programu Gastroakcja, w tym dla informowania o nowościach i wydarzeniach, badań satysfakcji ze świadczonych usług, statystyki handlowej, przedstawiania oferty. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

Klauzula informacyjna:
 1. Administratorem danych osobowych programu pomocy lokalom gastronomicznym pod nazwą „Gastroakcja”, którzy wyrazili dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl.
3. Dane osobowe podane przez uczestników programu pomocy lokalom gastronomicznym pod nazwą „Gastroakcja” będą przetwarzane przez Grupę Żywiec S.A. w celach marketingowych, a podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestników programu pomocy lokalom gastronomicznym pod nazwą „Gastroakcja” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników programu będą spółki z kapitałowej Grupy Żywiec oraz inne podmioty przetwarzające, w tym agencje marketingowe, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto, odbiorcą danych mogą być partnerzy programu „Gastroakcja”, którzy będą odrębnymi administratorami danych.
5. Dane osobowe Uczestników programu będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia jej wyrażenia.
6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO Uczestnikom programu   przysługują następujące prawa:
a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika programu, w tym sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego;
c. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika programu narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Uczestników programu pomocy lokalom gastronomicznym pod nazwą „Gastroakcja” danych osobowych jest dobrowolne.