Gastro Akcja

Przetwarzanie danych osobowych

Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach związanych
z realizacją  programu pomocy lokalom gastronomicznym pod nazwą „Gastroakcja”, rozpatrywania reklamacji jak i udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski; udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach oraz prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, którego organizatorem jest Grupa Żywiec S.A. (dalej „Program”). Administratorem danych jest Grupa Żywiec S.A., ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec. Kontakt w sprawie danych osobowych: dane.osobowe@grupazywiec.pl. Odbiorcami danych osobowych będą spółki z kapitałowej Grupy Żywiec oraz podmiot przetwarzający dane osobowe, w celu obsługi Programu tj. firma Exaco sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Wólczańska 265, 93-035 Łódź). Administrator informuje,
że współadministratorem danych osobowych jest eBilet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 01-045 Warszawa, która będzie przetwarzać dane w celu stworzenia dla każdego lokalu podstrony na platformie eBilet.pl, na której lokal będzie mógł umieścić vouchery, w celu przekazywania środków finansowych na rachunki lokali oraz w celu rozpatrywania reklamacji. Kontakt w sprawie danych osobowych administrowanych przez eBilet Sp. z o.o.: iod@ebilet.pl . Grupa Żywiec S.A. oraz eBilet sp. z o.o. określiły zasady współadministrowania danymi. Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w Programie. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Dane osobowe uczestniczących w programie po ich wykorzystaniu zostają usunięte po
6 miesiącach od daty zakończenia okresu ważności voucherów zakupionych przez konsumentów
w ramach Programu. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu przez Grupę Żywiec S.A., jak również nie będą przekazywane do państw trzecich, poza obszar EOG. Więcej informacji o ochronie prywatności Grupy Żywiec znajdziesz: https://grupazywiec.pl/polityka-prywatnosci/